Doprava zdarma | Posíláme ihned | Garance vrácení peněz

0

Váš košík je prázdný


DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím přístroje si pozorně pročtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případné pozdějšího použití; při každém použití v rozporu s těmito pokyny zaniká jakákoliv odpovědnost výrobce.

- Přístroj nepoužívejte, jestliže řádně nefunguje nebo pokud byl poškozen. V takovém případě se obraťte na prodejce.

- Nikdy nestrkejte ruce dovnitř nádoby, když je přístroj zapnutý.

- Nedávejte přístroj do myčky.

- Nikdy neponořujte motor do vody.

- Dbejte na to, aby se mixér nedostal do rukou malých dětí, ostré nože mohou způsobit zranění.

- Při nabíjení dejte mixér na antipožární plochu a dbejte na to, aby nebyl v kontaktu s hořlavým povrchem.

První použití

- Před prvním použitím nádobu důkladně umyjte ve vodě s čisticím prostředkem.

- Před prvním použitím připojte mixér na nabíječku a plně nabijte baterii.

- Baterie je plně nabitá, když světlo na přístroji začne svítit modře.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Ingredience doporučujeme nakrájet na menší kousky zhruba 2,5*2,5 cm.

- K ingrediencím vždy přidávejte tekutinu, jako je voda, mléko či džus, ale nepřekračujte 80 % z obsahu nádoby.

- Přístroj nepřeplňujte.

- Utáhněte horní víko a ujistěte se, že magnet na nádobě je vertikálně s tlačítkem ON/OFF.

- Zapínejte dvojím stisknutím tlačítka ON/OFF.

- Pro dosažení maximálního výkonu motoru, zapínejte mixér v obrácené poloze („vzhůru nohama”).

- Pokud se přístroj zasekne při mixování, zkuste ho otočit či naklonit, aby motor nabral rychlost.

- Nedávejte do mixéru horké nápoje, maximální výše teploty nesmí přesáhnout 49 °C.

- Pro čištění nalijte vodu a kapku čisticího prostředku a promixujte, následně vypláchněte vodou.

- Modře a červeně blikající kontrolka upozorňuje na špatné utažení uzávěru nádoby, což má za důsledek nezapnutí mixéru. V takovém případě je nutné uzávěr utáhnout tak, aby červená šipka na uzávěru směřovala na logo Morgenit.

- Červeně blikající kontrolka signalizuje vybití mixéru. Pro jeho další používání je potřeba ho nabít.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí.

ZÁRUKA A SERVIS

- MorgenVIT poskytuje 24 měsíční záruku na USB přenosný mixér MorgenVIT Stark a to na výrobní a provozní vady. V případě takových vad budou spotřebiteli vraceny peníze či poskytnut nový produkt. Záruka se nevztahuje na následující poškození: nesprávné použití, nedodržení instrukcí v manuálu, modifikace a chyb z nesprávného provozu.